ELMA

Ex Libris Medicalibus Antiquis

De geschiedenis van de arbeidsgeneeskunde in boeken

De ELMA is een vereniging die een kostbare collectie antieke medische boeken beheert. De collectie wordt bewaard in het Trefpunt Medische Geschiedenis Nederland (www.tmgn.nl) op Urk. Wilt u de collectie inzien? Dan kunt u dat melden via het contactformulier.

 

INFORMATIE

Vereniging ELMA

De ELMA (voluit: Ex Libris Medicalibus Antiquis) is een vereniging die kort geleden is opgericht om een kostbare collectie antieke medische boeken, verkregen uit een particuliere collectie, te beheren. Het gaat hier om enkele honderden boeken, van de late zestiende eeuw tot heden. 

Onder de auteurs treffen we bekende namen zoals Gerard van Swieten, Herman Boerhaave en Antonius de Haen. Ook in deze digitale tijd behouden deze oude boeken hun waarde. De ELMA beheert de verzameling en streeft naar uitbreiding ervan, door bijvoorbeeld dubbel aanwezige werken te verkopen en op veilingen of bij particulieren goede aankopen te doen. 

De collectie is met name gericht op de medische literatuur vóór 1850 en gespecialiseerd in arbeidsgeneeskundige werken (bijvoorbeeld over de hygiënisten, over beroepsziekten). 

De ELMA is een vereniging zonder winstoogmerk waarvan de leden de collectie beheren in gedeelde eigendom. De ELMA werkt samen met het Trefpunt Medische Geschiedenis Nederland (TMGN).

NIEUWS & INFO
Nieuws

Gooi uw oude medische boeken niet weg!

Bent u met uw praktijk gestopt? Wilt u uw boekenkast of studeerkamer opruimen? Uw archief opschonen? Gooi uw oude medische boeken niet zomaar weg! Denk eens aan de ELMA, die er belangstelling voor heeft, en die er ook een nieuwe bestemming aan kan geven! En die u er een reële prijs voor betaalt.

LEES VERDER »
Nieuws

ELMA Witness Seminar 2019

Veertig jaar Arbeid en Gezondheid. Een terugblik op het driedaagse congres Arbeid en Gezondheid te Nijmegen in 1978. Hoe kijken we nu aan tegen die ziekmakende arbeid? Wat is er veranderd, ook in de samenleving?

LEES VERDER »
boeken gestapeld
Informatie

Algemene informatie ELMA

Onder de benaming Ex Libris Medicalibus Antiquis, afgekort ELMA, is op 24 december 2015 in onverdeeldheid deze vereniging opgericht. De vereniging ELMA heeft tot doel de leden in de gelegenheid te stellen hun kennis en ervaring inzake het beheren van historische boeken, met name medisch-historische boeken, uit te diepen.

LEES VERDER »
Informatie

Wat is een Witness Seminar

Een witness seminar is een speciale vorm van oral history. Oral history (‘mondelinge geschiedenis’) is een vorm van wetenschappelijk onderzoek naar het verleden door het systematisch verzamelen en vastleggen van individuele herinneringen van personen aan een gebeurtenis of tijdsperiode.

LEES VERDER »