ELMA

Ex Libris Medicalibus Antiquis

Mens en milieu blootgesteld aan zwavelzuur
Een Italiaanse rechtszaak uit 1690 en de Nederlandse vitriool wetgeving rond de negentiende eeuw

Jurjen Breedijk en Teus Brand hebben een artikel geschreven over een interessante rechtszaak in 1690 waar Ramazzini bij betrokken was. Een burger klaagden over stankoverlast maar kreeg van de rechter geen gelijk. Dezelfde problemen speelden ook in Nederland , eind negentiende eeuw.

Het hele artikel kunt u hier downloaden.