ELMA

Ex Libris Medicalibus Antiquis

Studiedag ELMA: het begin van de interdisciplinaire samenwerking

Vrijdag 25 november 2022

12.30 tot 17.15 uur

Bijdrage: € 75,-

Locatie: Trefpunt Medische Geschiedenis Nederland, Foksdiep 4, 8321 MK Urk.

Toelichting

In juni is er bijeenkomst geweest met mensen uit het veld van arbeid en gezondheid, die  belangstelling hebben voor de geschiedenis van hun vakgebied. De deelnemers waren geinteresseerd in Historische Vereniging voor Arbeid & Gezondheid, ELMA. En om door middel van hun lidmaatschap bij te dragen aan de geschiedenis en om kennis te nemen van interessante voordrachten over een geschiedkundig onderwerp. Om aan deze wensen tegemoet te komen organiseert het voorlopige bestuur deze studiedag. We starten met een raadgevende vergadering voor alle belangstellenden.

Daarna begint het inhoudelijke gedeelte. Het thema is: ‘het begin van de interdisciplinaire samenwerking’. Dat past goed bij het streven van de ELMA om de historische vereniging te worden voor alle disciplines.

Het wordt een historische dag, dus mis hem niet! U kunt zich aanmelden via info@elma.nu.