ELMA

Ex Libris Medicalibus Antiquis

Zwavelzuur milieuramp in 1690

Een milieuramp in 1690 door blootstelling aan vitriool (zwavelzuur) dat vrijkomt uit een fabriek. Burgers en een arts klagen de eigenaren aan, maar de rechter wijst hun klacht af. Economische belangen prevaleren hier boven het welzijn van burgers en het milieu.