ELMA

Ex Libris Medicalibus Antiquis

Gooi uw oude medische boeken niet weg!

Bent u met uw praktijk gestopt? Wilt u uw boekenkast of studeerkamer opruimen? Uw archief opschonen? Gooi uw oude medische boeken niet zomaar weg! Denk eens aan de ELMA, die er belangstelling voor heeft, en die er ook een nieuwe bestemming aan kan geven! En die u er een reële prijs voor betaalt.

Vereniging ELMA

ELMA (voluit: Ex Libris Medicalibus Antiquis) is een vereniging die kort geleden is opgericht om een kostbare collectie antieke medische boeken, verkregen uit een particuliere collectie, te beheren. Het gaat hier om enkele honderden boeken, van de late zestiende eeuw tot heden. Onder de auteurs treffen we bekende namen: Van Swieten, Boerhaave, …. Ook in deze digitale tijd behouden deze oude boeken hun waarde. Natuurlijk voor de verzamelaar, maar ook voor de historicus of de in de geschiedenis van zijn vak geïnteresseerde medicus. De ELMA beheert de verzameling en streeft naar uitbreiding ervan, door bijvoorbeeld dubbel aanwezige werken te verkopen en op veilingen of bij particulieren goede aankopen te doen. De ELMA is een vereniging zonder winstoogmerk waarvan de leden de collectie beheren in gedeelde eigendom.

Wilt u meer weten over de ELMA? Wilt u informatie over het lidmaatschap? Hebt u oude boeken of tijdschriften die u kwijt wilt?

U kunt de ELMA bereiken via info@elma.nu